Poznaj speakera - Magdalena Cholewińska - Falarz

Magdalena Cholewińska - Falarz

Magdalena Cholewińska - Falarz

Fundacja Nanonet

Magdalena Cholewińska – Falarz

Fundacja Nanonet

BIO

Ekspertka z zakresu Funduszy Europejskich i pozyskiwania finansowania dla projektów innowacyjnych. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z rozwojem biznesu, tworzenia strategii innowacyjności.

Wspiera w rozwoju zarówno start-upy, firmy z sektora MŚP, jak i międzynarodowe przedsiębiorstwa w pozyskiwaniu finansowania na realizację prac B+R oraz wdrożenia innowacji. Współpracuje z firmami w selekcji, optymalizacji projektów, kształtowaniu strategii innowacyjności oraz finansowania innowacji.

Jako Animator Śląskiego Klastra Nano, Krajowego Klastra Kluczowego aktywnie buduje ekosystem współpracy nauki i biznesu w branży nanotechnologii i zaawansowanych materiałów na Śląsku i w Polsce. Odpowiada za strategię rozwoju Klastra oraz realizację projektów krajowych i międzynarodowych.

Obszary działania: Innowacje, B+R, Strategie Biznesowe, Współpraca nauki i biznesu