Poznaj speakera - Marcin Gadomski

Marcin Gadomski

Marcin Gadomski

Pekao S.A.

Marcin Gadomski

Pekao S.A.

  

BIO

Wiceprezes Zarządu Banku, nadzoruje Pion Zarządzania Ryzykami.

Ukończył studia magisterskie w Szkole Głównej Handlowej, na kierunku Finanse i Bankowość oraz ukończył studia doktoranckie w Szkole Głównej Handlowej. Był także stypendystą na Uniwersytecie w Kilonii (Niemcy). Zdał szereg egzaminów certyfikacyjnych, w tym: Financial Risk Manager (FRM), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Project Management Professional (PMP), Certified Banking and Credit Analyst (CBCA). Brał udział w Programie Rozwoju Przywództwa prowadzonym przez The John Maxwell Team, jak również w Deloitte Leadership Program.

Marcin Gadomski rozpoczął swoją karierę zawodową w firmie doradczej Ernst & Young (obecnie EY) w 2002 roku, gdzie realizował projekty w obszarze ryzyka, finansów oraz audytu wewnętrznego w instytucjach finansowych oraz przedsiębiorstwach niefinansowych. Następnie swoją karierę związał z firmą Deloitte Advisory, najpierw w latach 2008-2012 jako Starszy Menadżer, a w latach 2016-2018 jako Dyrektor. W ramach Deloitte Advisory dostarczał rozwiązań dla największych instytucji finansowych w Polsce i zagranicą m.in. w zakresie polityki kredytowej, modeli ryzyka, usprawniania procesu kredytowego dla klientów detalicznych i korporacyjnych, zarządzania ryzykiem rynkowym i płynności, zasad rachunkowości i wymogów regulacyjnych, badań due dilligence na potrzeby przejęć.
W latach 2012-2016 pełnił stanowisko Dyrektora Ryzyka Kredytowego Bankowości Detalicznej w Banku Millennium. Był odpowiedzialny za politykę kredytową i modele oceny kredytowej dla takich linii biznesowych jak niezabezpieczone kredyty konsumenckie, kredyty hipoteczne, kredyty dla małych firm.

Od sierpnia 2018 roku do listopada 2019 roku pełnił funkcję Członka Zarządu Pekao Banku Hipotecznego S.A. W okresie od 29 listopada 2019 roku do 21 kwietnia 2020 roku pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Banku Pekao S.A., gdzie odpowiadał za Pion Zarządzania Ryzykami, następnie był Dyrektorem ds. Ryzyka Kredytowego. Od 1 lipca 2020 roku ponowienie został powołany do składu Zarządu Banku Pekao S.A., gdzie odpowiada za Pion Zarządzania Ryzykami. 15 lutego 2021 roku uzyskał zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na pełnienie funkcji Członka Zarządu nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku.

Marcin Gadomski dodatkowo zasiada w radach nadzorczych jako Wiceprzewodniczący Rady w spółkach Pekao Leasing Sp. z o.o., Pekao Investment Banking S.A. oraz Pekao Bank Hipoteczny S.A. dodatkowo jest Członkiem Rady Nadzorczej Biura Informacji Kredytowej S.A.

Marcin Gadomski spełnia wymogi odpowiedniości określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe.