Poznaj speakera - Wojciech Jankowiak

Wojciech Jankowiak

Wojciech Jankowiak

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Wojciech Jankowiak

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

BIO

Wojciech Jankowiak jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz studiów podyplomowych Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie. W latach 1989-90 był wiceprezydentem Miasta Poznania, a w latach 1993-96 dyrektorem Departamentu Reformy Administracji Publicznej w Urzędzie Rady Ministrów. Od 1996 do 1998 roku pełnił funkcję Wicewojewody Poznańskiego. W I kadencji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego był Członkiem Zarządu Województwa, a następnie od 2001 do 2003 roku I Wicewojewodą Wielkopolskim. Z Samorządem Województwa Wielkopolskiego związany jest od początku jego powstania. Od 2003 roku do 2006 roku pełnił funkcję dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego, odpowiadając za kształtowanie kompleksowej polityki rozwoju społeczno-gospodarczego Wielkopolski. W wyborach samorządowych w 2006 roku został wybrany na radnego Sejmiku oraz został powołany na funkcję Wicemarszałka. Od tego czasu nieprzerwanie i z powodzeniem pełni funkcję Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego, uzyskując w roku 2010, 2014 i 2018 reelekcję w wyborach do Sejmiku. Jako wicemarszałek odpowiedzialny jest za rozbudowę infrastruktury komunikacyjnej regionu oraz procesy związane ze wspieraniem przedsiębiorczości i wzrostem zatrudnienia m.in. poprzez monitorowanie sytuacji na rynku pracy i sprowadzanie zagranicznych inwestorów. Podlegają mu następujące jednostki Urzędu Marszałkowskiego: Departament Transportu, Departament Infrastruktury, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Kancelaria Sejmiku i Biuro Nadzoru Inwestycyjnego. Jest również odpowiedzialny za funkcjonowanie m.in. Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego, Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich i Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu. Od 2018 roku pełni funkcję przewodniczącego Komisji ds. Infrastruktury Związku Województw RP. Od 2023 roku zasiada w Komitecie Monitorującym Program „Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027” jako jedyny przedstawiciel polskich województw. Na arenie międzynarodowej wicemarszałek Wojciech Jankowiak reprezentuje nasz region w Izbie Regionów będąc jednocześnie Przewodniczącym Polskiej Delegacji do Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy (CLRAE) w Strasburgu. Ponadto jest członkiem Europejskiej Sieci Regionów Podmiejskich PURPLE.