Poznaj speakera - Iwona Waksmundzka-Olejniczak

Iwona Waksmundzka-Olejniczak

Iwona Waksmundzka-Olejniczak

PKN ORLEN

Iwona Waksmundzka-Olejniczak

PKN ORLEN

  

BIO

Członek Zarządu PKN ORLEN S.A. ds. Strategii i Zrównoważonego Rozwoju, Dyrektor Oddziału PKN ORLEN S.A. – Oddział Centralny PGNiG w Warszawie.

W skład Zarządu PKN ORLEN weszła 3 listopada 2022 roku. Ma wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu dużymi zespołami i strukturami korporacyjnymi, w szczególności w sektorze energetycznym, w tym oil&gas oraz w sektorze bankowym. Dysponuje dogłębną wiedzą w zakresie zasad funkcjonowania rynku kapitałowego, corporate governance, zarządzania dużymi projektami oraz budowania i wdrażania strategii spółek.

Od 9 kwietnia 2022 roku Prezes Zarządu PGNiG. Dzięki podjętym przez nią działaniom PGNiG podpisało szereg kontraktów z dostawcami gazu z Norweskiego Szelfu Kontynentalnego, w tym długoterminowy kontrakt z Equinor na kupno 2,4 mld m sześc. gazu rocznie.
Nadzorowała proces połączenia PGNiG z PKN ORLEN, który doprowadziła do finalizacji zgodnie z przyjętym harmonogramem. Proces był realizowany z poszanowaniem interesów wszystkich interesariuszy i w pełnym dialogu ze stroną społeczną, czego efektem było podpisanie przez PGNiG, PKN ORLEN i związki zawodowe w PGNiG porozumienia potwierdzającego uprawnienia pracowników Spółki po fuzji. Po połączeniu spółek, objęła funkcję Dyrektora Oddziału PKN ORLEN – Oddział Centralny PGNiG w Warszawie.

Od 16 lipca 2021 roku do 8 kwietnia 2022 roku pełniła funkcję Prezesa Zarządu ENERGA, spółki należącej do Grupy ORLEN. Nadzorowała całą Grupę Kapitałową Energa oraz kluczowe projekty inwestycyjne. Koordynowała wdrażanie nowej strategii Grupy Energa ze szczególnym uwzględnieniem celów transformacji energetycznej oraz procesem integracji z Grupą ORLEN.

Z PKN ORLEN związana od lutego 2018 roku, gdzie najpierw jako Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich, a następnie od lutego 2019 roku jako Dyrektor Wykonawczy ds. Strategii i Innowacji oraz Relacji Inwestorskich była odpowiedzialna m.in. za opracowanie i realizację strategii PKN ORLEN, strategii dekarbonizacji, strategii wodorowej oraz nadzór nad realizacją projektów strategicznych w całej grupie kapitałowej. Była autorką pierwszego na polskim rynku kapitałowym programu lojalnościowego dla inwestorów indywidualnych „ORLEN w portfelu”.

W latach 2016-2017 nadzorowała obszar bankowości prywatnej, a następnie bankowości korporacyjnej na stanowiskach dyrektora poszczególnych departamentów w Banku Ochrony Środowiska S.A. Z bankowością była związana od 2002 roku pełniąc funkcje menedżerskie w Plus Banku S.A. i Invest Banku S.A. Wcześniej była także kierownikiem ds. kluczowych klientów w ComputerLand, a w latach 1998-2001 pracowała w Banku Współpracy Europejskiej odpowiadając za relacje z kluczowymi klientami Banku.

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (Zarządzanie i Marketing) oraz Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie (Finanse i Bankowość). Posiada dyplom Executive MBA przyznany przez Wyższą Szkołę Handlu i Usług w Poznaniu. Ukończyła także studia podyplomowe “Project Management” w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.