Poznaj speakera - Katarzyna Matczyszyn

Katarzyna Matczyszyn

Katarzyna Matczyszyn

PWR

Katarzyna Matczyszyn

PWR

BIO

Dr hab. inż. Katarzyna Matczyszyn to profesor Politechniki Wrocławskiej oraz profesor wizytujący w Centro Nazionale de Ricerche w Pozzuoli we Włoszech. Już od czasu studiów magisterskich miała okazję pracować w różnych, międzynarodowych zespołach naukowych zarówno w Polsce jak i w Wielkiej Brytanii (Kingoston University w Londynie, University of St Andrews w Szkocji), we Francji (Universite d’Angers, Commisariat a l’Energie Atomique w Saclay, Ecole Normale Superieure de Cachan, Unviersite Pierre et Marie Curie w Paryżu, Universite de Rennes 1, Ecole Normale Superieure de Lyon etc.), w Hiszpanii (Politecnica de Madrid), czy też w Australii (Australian National University w Canberze). Niedawno odbyła staż w University of Colorado w Boulder w USA oraz była gościem University of Hiroshima w Japonii. Zbudowała zespół wokół 3 główych projektów naukowych w interdyscyplinarnej dziedzinie biofotniki składający się głównie ze wspaniałych, młodych osób, przed jak i po doktoracie. Jej dorobek naukowy to obecnie ponad 120 publikacji w międzynarodowych, uznanych czasopismach i ponad 1700 oryginalnych cytowań, h-index 24.