Poznaj speakera - Piotr Bodył-Szymala

Piotr Bodył-Szymala

Piotr Bodył-Szymala

Santander Bank Polska

Piotr Bodył-Szymala

Santander Bank Polska

  

BIO

Dr Piotr Bodył Szymala jest radcą prawnym z sektorem bankowym związanym od 1994 roku. W Santander Bank Polska pełnił różne funkcje, obecnie Doradcy Prezesa Zarządu ds. Prawnych (Legal & Regulatory Counsellor).

Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. Absolwent Szkoły Integracji Europejskiej zorganizowanej we współpracy z Leopold-Franzens-Universität Innsbruck w Austrii oraz stypendysta University of Aarhus w Danii. Był też stypendystą T.M.C. Asser Instituut – Institute for Private and Public International Law, International Commercial Arbitration and European Law w Hadze w Holandii.

Opublikował ok. 50 artykułów naukowych i popularnonaukowych; doktorat z politologii, ale przedmiotem swoich zainteresowań uczynił prawo gospodarcze, prawo instytucji finansowych (banków), w tym regulacje konsumenckie.

Jest żonaty i ma trójkę dzieci.