Poznaj speakera - Marcin Horała

Marcin Horała

Marcin Horała

MFiPR

Marcin Horała

MFiPR

  

BIO

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej (od kwietnia 2022 roku), Pełnomocnik Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego dla RP (od listopada 2019 roku).

Od listopada 2019 roku pełnił funkcję Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

W wyborach parlamentarnych w 2019 i w 2015 roku został wybrany na posła na Sejm RP.
W czasie VIII kadencji pełnił funkcję m.in. przewodniczącego komisji śledczej ds. wyłudzeń VAT.

W 2006 roku został wybrany do Rady Miasta Gdynia i zasiadał w niej do 2015 roku.

Ukończył prawo i politologię na Uniwersytecie Gdańskim.