Poznaj speakera - Arkadiusz Nowak

Arkadiusz Nowak

Arkadiusz Nowak

Przewodniczący Rady Organizacji Pacjentów przy Ministrze Zdrowia

Arkadiusz Nowak

Przewodniczący Rady Organizacji Pacjentów przy Ministrze Zdrowia

  

BIO

Prezes Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, Przewodniczący Rady Organizacji Pacjentów przy ministrze właściwym ds. zdrowia.

Adiunkt w Katedrze Humanizacji Medycyny i Seksuologii Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego. Od 2022 roku Przewodniczący Rady Organizacji Pacjentów przy Ministrze Zdrowia, ponadto jest członkiem Rady Agencji Badań Medycznych, Rady Ekspertów przy Rzeczniku Praw Pacjenta, Komisji Ekspertów ds. Zdrowia przy Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz Grupy Roboczej ds. Potrzeb Pacjentów przy Agencji Badań Medycznych. Studia filozoficzno-teologiczne ukończył na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie a następnie socjologię na Uniwersytecie Szczecińskim. Tytuł doktora nauk społecznych w dziedzinie pedagogiki uzyskał w 2012 roku broniąc pracę doktorską na Wydziale Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Pełnił funkcję Pełnomocnika Ministra Zdrowia ds. AIDS i Narkomanii oraz Wiceprzewodniczącego Rady Społecznej przy Prezesie Rady Ministrów. W latach 2007-2017 był w Polsce Prowincjałem Zakonu Posługujących Chorym – Ojcowie Kamilianie. Jest współautorem dokumentów strategicznych dotyczących polityki państwa w zakresie HIV/AIDS i innych chorób cywilizacyjnych. Prowadzi działania zwiększające świadomość społeczną w zakresie praw pacjenta i podejmuje wiele inicjatyw zmierzających do zjednoczenia i edukacji środowiska organizacji pacjentów. W tym zakresie jest pomysłodawcą i organizatorem Forum Liderów Organizacji Pacjentów, które corocznie odbywa się w ramach obchodów Światowego Dnia Chorego. Kieruje się zasadą poszukiwania tych wartości, które prowadzą do jednoczenia środowisk a nie ich podziału. W działalności publicznej promuje ideę odpowiedzialnie rozumianej tolerancji i przeciwdziałania ksenofobii.

W pracy naukowej zaangażowany w rozwój edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia i humanizacji medycyny. Uhonorowany wieloma nagrodami i odznaczeniami m. in. Nagrodą Sekretarza Generalnego ONZ, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, medalem „Zasłużony dla Polskiej Polityki Społecznej”.