Poznaj speakera - Włodzimierz Owczarczyk

Włodzimierz Owczarczyk

Włodzimierz Owczarczyk

ZUS

Włodzimierz Owczarczyk

ZUS

  

BIO

Od 25 lat realizuje zadania w sektorze bankowym i w administracji publicznej w zakresie podnoszenia efektywności procesów. Specjalizuje się w realizacji przedsięwzięć legislacyjnych wdrażanych pod presją czasu.

W czasie pełnienia funkcji dyrektora Departamentu Rozwoju Usług IT kierował wdrożeniami kluczowych projektów realizowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, takich jak e-składka, e-akta, EESSI, rozbudową platformy PUE oraz wdrożeniem usługi sektora e-administracji e-ZLA.

Od listopada 2019 roku jako członek zarządu ZUS nadzoruje pion IT. Strategicznym projektem przez niego realizowanym i nadzorowanym jest Polski Bon Turystyczny oraz obsługa Tarczy antykryzysowej. W styczniu 2022 roku wdrożył realizację projektów systemowego wsparcia rodzin, tj. Dobry Start (300+), 500+, Rodzinny Kapitał Opiekuńczy a także Dodatek Żłobkowy.