Poznaj speakera - Anna Glazer

Anna Glazer

Anna Glazer

Humati.co

Anna Glazer

Humati.co

BIO

Ekspert w dziedzinie nowoczesnych materiałów i technologii, a w szczególności technologii recyklingu oraz gospodarki o obiegu zamkniętym.

Uzyskała stopień naukowy doktora na Wydziale Nauk Stosowanych w Delft (Niderlandy) w tematyce odnawialnych źródeł energii. Poszukiwała potencjalnych materiałów do przechowywania wodoru oraz zastosowania ich do nowoczesnych baterii.

Następnie pracowała jako Manager i Koordynator projektów o recyklingu wyświetlaczy ciekłokrystalicznych oraz plastiku. Jednocześnie brała czynny udział w rozwoju zaawansowanych technologii recyklingu.

Po kilku latach zaangażowania w tematykę recyklingu pracowała jako Inżynier oraz Manager projektów w Dynamic Ear Company (Sonova) nad rozwojem inteligentnych, aktywnych oraz pasywnych ochronników słuchu.

Obecnie konsultantka współpracująca ze start-upami zaangażowana w recykling, gospodarkę odpadami, transformację energetyczna, oraz pozyskiwanie dotacji dla przedsiębiorców.