Poznaj speakera - Marcin Martyniak

Marcin Martyniak

Marcin Martyniak

Ministerstwo Zdrowia

Marcin Martyniak

Ministerstwo Zdrowia

BIO

Marcin Martyniak
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia

Marcin Martyniak jest absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego na kierunkach finanse i rachunkowość oraz zarządzanie. Studiował również Business Management na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania na ULHT w Lizbonie. Jako uczestnik studiów doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim prowadzi działalność naukowo-badawczą oraz dydaktyczną w ramach Katedry Gospodarki Narodowej WZ UW.
W Ministerstwie Zdrowia sprawował funkcję Szefa Gabinetu Politycznego Ministra oraz był przedstawicielem Prezesa Rady Ministrów w Radzie Funduszu Medycznego.
Doświadczenie zawodowe zdobywał także w sektorze prywatnym, gdzie odpowiadał m.in. za realizację strategii rozwoju i finansowanie.
Pracował w centralnym zespole eksperckim w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, gdzie odpowiadał m.in. za analizy i doradztwo w obszarze gospodarczym, inwestycyjnym oraz zdrowotnym.
Obecnie w MZ kieruje pracami departamentów z obszaru inwestycyjnego oraz analitycznego.