Poznaj speakera - Mateusz Stasiak

Mateusz Stasiak

Mateusz Stasiak

Totalizator Sportowy

Mateusz Stasiak

Totalizator Sportowy

  

BIO

Mateusz Stasiak
Zastępca Dyrektora w Departamencie Strategii, Innowacji i Współpracy Międzynarodowej, Totalizator Sportowy.
Od blisko 7 lat odpowiada za opracowywanie i realizację strategii Totalizatora Sportowego, strategii obszarowych, realizację projektów strategicznych, a także rozwój innowacyjności, m.in. poprzez współpracę z funduszem ffVC Tech & Gaming powered by Totalizator Sportowy. Doświadczenie zdobywał w branży doradczej. W Totalizatorze Sportowym odpowiada za wdrażanie innowacyjnych na skalę ogólnopolską i europejską rozwiązań branży rozrywkowej. Wierzy, że w budowie przewagi rynkowej w branży rozrywkowej i sprostaniu oczekiwaniom graczy kluczową rolę odgrywają innowacyjne rozwiązania, dotychczas niewykorzystywane na rynku.