Poznaj speakera - Beata Daszyńska - Muzyczka

Beata Daszyńska - Muzyczka

Beata Daszyńska - Muzyczka

BGK

Beata Daszyńska – Muzyczka

BGK

  

BIO

Beata Daszyńska-Muzyczka jest związana z sektorem bankowym od ponad 25 lat. W latach 2008-2013 była członkiem, a następnie przewodniczącą Rady Nadzorczej BZ WBK Nieruchomości, w 2015 roku została członkiem Zarządu BZ WBK. Od 2016 roku jest prezesem BGK. Jest inicjatorką Funduszu Inicjatywy Trójmorza.