Poznaj speakera - Adam Niedzielski

Adam Niedzielski

Adam Niedzielski

Ministerstwo Zdrowia

Adam Niedzielski

Ministerstwo Zdrowia

  

BIO

Dr n. ekon. Adam Niedzielski.

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej na dwóch kierunkach: ekonomia oraz metody ilościowe i systemy informacyjne. Ekspert z zakresu zarządzania publicznego. W 2003 roku uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych nadany przez Instytut Nauk Ekonomicznych PAN.

Karierę zawodową zaczynał w Ministerstwie Finansów, pracował także w Najwyższej Izbie Kontroli, Ministerstwie Sprawiedliwości i Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Od 23 listopada 2016 roku pełnił funkcję dyrektora generalnego w Ministerstwie Finansów.

Od 12 lipca 2018 roku Adam Niedzielski był zastępcą prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia ds. Operacyjnych, a od 18 lipca 2019 roku – pełniącym obowiązki prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

Decyzją Ministra Zdrowia z dnia 10 października 2019 roku został powołany na stanowisko prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

26 sierpnia 2020 roku został powołany na urząd ministra zdrowia.